بریده‌هایی از رمان رفیق (زندگی و مرگ ارنستو چه گوارا)

نوشته خورخه کاستانیدا