۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۴
zahralabbafan
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶
hedgehog
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۶
plato
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۴