۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۴
zahralabbafan
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۶
plato
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۴