بعضی چیزها را نمی‌شود گفت. بعضی چیزها را احساس می‌کنید. رگ و پی شما را می‌تراشد، دل شما را آب می‌کند، اما وقتی می‌خواهید بیان کنید می‌بینید که بی‌رنگ و جلاست. مانند تابلوئیست که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد. عینا همان تابلوست. اما آن روح، آن چیزی که دل شما را می‌فشارد، در آن نیست.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۵۳
Hamid.Koodari
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۵
D Sez
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۴:۳۸
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۴
notation69
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۷
Hashi110
‫۲۰ روز قبل، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۸