یاد پدر افتادم که می‌گفت: نه با کسی بحث کن ، نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند ،نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۲
pyryayy
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۷
narges1865
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۱۸
D Sez
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۴۰
zahralabbafan
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۰
docharane
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۱۴
ADIB
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰