یاد پدر افتادم که می‌گفت: نه با کسی بحث کن ، نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند ،نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۱۲
pyryayy
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۷
narges1865
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۴۸
D Sez
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۱۰
zahralabbafan
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۰
docharane
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۴۴
ADIB
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۰