آن کس که خود را در اختیار دیگری میگذارد باید پیشاپیش _ همچون سربازی که تسلیم میشود _ سلاح‌های خود را به دور اندازد و در حالی که خود را بی دفاع میبیند، در انتظار خوردن ضربه باشد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nasstar
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۱۰
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۶