- ولی ما که دیگه انسان اولیه نیستیم.
- چرا، چرا، هستیم. هنوزم آدمای ناسازگار طرد می‌شن.
گفتم: "منظورت آدمایی مثل منه؟"
گوردی گفت: "و مثل من."
گفتم: "خب، پس ما یه قبیله‌ی دو نفری‌ایم."
یک‌دفعه احساس درونی‌ای بهم گفت گوردی را بغل کنم و یک‌دفعه احساس درونی‌ای به گوردی گفت مانعم بشود.
گفت: "احساساتی نشو!"
آره، حتی آدم‌های غیر عادی هم از بروز دادن احساسات خودشان می‌ترسند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۹