۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sara_kiyaner30
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۲۵
Elham
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۱۷
zahralabbafan
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۴