توی انجیل به بخشودن خیلی اشاره شده ولی هیچ جاش ننوشته که باید خودت را ببخشی. ‌تری هیچ وقت خودش را نبخشید و همه دوستش داشتن. من هر روز خودم رو می‌بخشم ولی هیچ کس دوستم نداره
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۱