قدیم‌تر ها دکترها به بیمار نمی‌گفتند رو به موت است. بی اخلاقی حساب می‌شد. حالا بر عکسش صادق است. لحظه شماری می‌کنند تا به تو بگویند