زیبایی گوهری است که هر چیزی را قابل بخشش می‌کند، حتی ابتذال را. هوشمندی به نظر نمی‌آید غرامتی باشد که طبیعت به کسانی می‌پردازد که مورد حمایتش نبوده اند، ولی در مورد شخصی که زیباست اسباب بازی زائدی است که ارزش گوهر را بیشتر بالا می‌برد. زشتی، همیشه، از پیش محکوم است و من محکوم به تحمل این سرنوشت غم انگیز بودم و علاوه بر این، رنج بیشتری می‌بردم چون ابله نبودم
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۴۸
Ali
‫۵ سال قبل، شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۲