چیزی که نمی‌دانستم این بود که چگونه خواسته‌های شدید می‌توانند در اعماق استخوان انسان جای بگیرند و سپس یک روز بدون هشدار قبلی، مانند سیل بیرون بریزند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۷
hedgehog
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۸
Faeze
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۱۷
💟💟💟
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۷