۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۴
Ali
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۴