هر که باشیم، هر کجای دنیا زندگی کنیم، همگی جایی در اعماقمان نوعی حس کمبود داریم. انگار چیزی اساسی گم کرده ایم و می‌ترسیم نتوانیم آن را پس بگیریم. آن هایی هم که می‌دانند چه چیزی کم دارند، واقعاً انگشت شمارند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۱
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۳۵