آدم چون خوبی اطرافیانش را می‌خواهد در کارهایشان مداخله می‌کند، اما راستش فایده ای هم ندارد، من خودم از وقتی دخالت کردن در کار دیگران را رها کردم و "توکل" کردم، راحت شده ام.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۸
nahid-sfz
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۰