چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده13: در این دنیا، بیش از ستاره‌های آسمان، مرشد و شیخ نما هست. مرشد حقیقی آن است که تو را به دیدنِ درون خودت و کشف کردنِ زیبایی‌های باطنت رهنمون می‌شود. نه آنکه به مریدپروری مشغول شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
sadaf_mz
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۱۲