چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده17: آلودگی اصلی نه بیرون و در ظاهر، بلکه در درون و دل است. لکه ی ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید، با شستن پاک می‌شود، با آب تمیز می‌شود. تنها کثافتی که با شستن پاک نمی‌شود حسد و خباثت باطنی است که قلب را مثل پیه در میان می‌گیرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sadaf_mz
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۳
Ali
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۹