۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۳۵
sadaf_mz
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۳
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۴