چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده۳۳: در این دنیا که همه می‌کوشند چیزی شوند، تو "#هیچ" شو. مقصدت فنا باشد. انسان باید مثل گلدان باشد. همان طور که در گلدان نه شکل ظاهر، بلکه #خلأ درون مهم است، در انسان نیز نه ظن منیّت، بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۱