#عشق حقیقی راه را بر استحاله‌های غیرمنتظره می‌گشاید. عشق نوعی #میلاد است. اگر "پس از عشق" همان انسانی باشیم که "پیش از عشق" بودیم، به این معناست که به قدر #کافی دوست نداشته ایم. اگر کسی را دوست داشته باشی، با معناترین کاری که می‌توانی به خاطر او انجام بدهی، #تغییر کردن است! باید چندان تغییر کنی که تو از تو بودن به در آیی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۳