… تنها چیزی که می‌توانم به تو بدهم همین لحظه ای است که در آن هستیم! خوب، راستش را بخواهی، کسی نمی‌تواند به کسی فراتر از این را وعده بدهد. اما همیشه این حقیقت را فراموش می‌کنیم. دوست داریم برنامه هایی در مورد آینده بشنویم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۱