۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۲
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۴
zahralabbafan
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۳
tavani
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۰
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۱
violetfield
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۱
ADIB
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۷
Bavar
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۶