مربی گفت: "تو می‌تونی"
-من می‌تونم.
-تو می‌تونی.
-من می‌تونم. می‌دانید شنیدن "تو می‌تونی" از زبان یک بزرگسال چه هیجانی دارد؟ می‌دانید شنیدن این حرف از زبان هرکسی چه هیجانی دارد؟ یکی از ساده‌ترین جمله‌های دنیاست که دو کلمه هم بیشتر ندارد اما همین دو کلمه وقتی کنار هم قرار می‌گیرند به نیرومندترین کلمات دنیا تبدیل می‌شوند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۰
hedgehog
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۹