۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۲
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۵
jhamid93
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۳
HamedPa
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۷
Umideath
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۸
violetfield
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۷
hedgehog
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۳۹