مدت‌ها پیش یاد گرفتم برای شفای زخم هایم باید شجاعت رو به رو شدن با آن‌ها را داشته باشم. این را هم یاد گرفتم که خودم را ببخشم و اشتباهاتم را اصلاح کنم.