۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mah1373
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۲
deldar garoussi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۰