گاهی لحظات به طور طبیعی سپری می‌شوند و گاهی هم غیرعادی. بعضی اوقت انگار زمان کش آمده است و بعضی اوقات هم زندگی، زندگی واقعی، عین برق و باد می‌گذرد؛
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۸
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۸
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۷
Samin
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۷
Ali
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۲
saeed78a
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۶