عشق اتفاقِ تاوان‌پذیری‌ست. باید عاشق باشی تا بتوانی مرگ را شجاعانه بپذیری و از خودِ خسته‌ی بی‌رمق‌ات، "قهرمان" بسازی… تا متفاوت‌بودن را بپذیری و تا آخرین لحظه به معجزه مؤمن بمانی.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۶
damir
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۴
dokhtar_sheytoon
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۹
Mehrabad
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۷