۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۹
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۲
kafebook
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۶
parastooo
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۵
jhamid93
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۷
Parviz
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۶
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۵
💟💟💟
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۹