۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۹
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۲
kafebook
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
parastooo
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۴
fari frj
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۵
jhamid93
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷
Parviz
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶