۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۹
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۲
kafebook
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۴
fari frj
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۵
jhamid93
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۵
💟💟💟
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹