دختری که عینک تیره داشت گفت: ترس آدم را کور میکند،
حرف راست‌تر از این نشنیده ام، ما همان لحظه ای که کور شدیم، کور بودیم، ترس مارا کور کرده و همین ترس ما را کور نگه می‌دارد. … پیرمرد با چشم بند سیاه پرسید: چند تا کور لازم است تا کوری همگانی تکمیل شود؟ هیچکس نمیتوانست جواب درستی بدهد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۲
fari frj
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۵
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۲
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۴
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۳
notation69
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۹