… می‌دانستم که آن کشتی شبیه زنی است که صرفِ وجودش در قلب انسان شادی ای به دور از هر گونه خودخواهی پدید می‌آورد. آدم احساس می‌کند حضور داشتن در دنیایی که آن موجود دَرَش هستی دارد، حس بسیار خوشی دارد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۳
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۵
damir
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۲
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۰