خدا هم مثل رفیق آدمه. یک رفیق به آدم یک چیزی بگوید، لوطی گری می‌گوید بایستی انجام داد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۸
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۵
Faeze
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰
saeid51
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
parastooo
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
notation69
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۶
chmn
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷