خدا هم مثل رفیق آدمه. یک رفیق به آدم یک چیزی بگوید، لوطی گری می‌گوید بایستی انجام داد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۸
Elham
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۵
Faeze
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
saeid51
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۷
parastooo
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
notation69
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۶
chmn
‫۵ ماه قبل، جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۷