۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۳
nakata
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۳
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۸
Mahkame
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۴
sina
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۷
jhamid93
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲
Mehrabad
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲