واقعیت از میان آشفتگی و تضاد خلق می‌شود و اگر این عناصر را نادیده بگیری،دیگر از واقعیت حرف نمی‌زنی.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۰
kafebook
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۳
Master
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۳
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۰
nakata
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۴
sina
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۵