او را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست داشتم. بیش از هر چیزی… نمی‌دانستم آدم می‌تواند تا این حد دوست داشته باشد…