مردم می‌گن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره، ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر باقی می‌مونه و نه شخصیت ،و در زیر این نقاب غیرقابل تغییر موجودی هست که دیوانه‌وار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر می‌کنه.
هر کسی که ادعا می‌کنه یکی از دوستانش در طول سال‌ها هیچ تغییری نکرده فرق نقاب و چهره‌ی واقعی رو نمی‌فهمه.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۱
D Sez
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۷
Pouriya_da
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۱
maryam_n
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۵
atena1987
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۸