مردم می‌گن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره، ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر باقی می‌مونه و نه شخصیت ،و در زیر این نقاب غیرقابل تغییر موجودی هست که دیوانه‌وار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر می‌کنه.
هر کسی که ادعا می‌کنه یکی از دوستانش در طول سال‌ها هیچ تغییری نکرده فرق نقاب و چهره‌ی واقعی رو نمی‌فهمه.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۱
D Sez
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۷
Pouriya_da
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۱
maryam_n
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۴۵
atena1987
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۸