هر کسی نقطه ضعفی دارد، خیلی خوب است که هنوز می‌توانیم گریه کنیم، اشک ریختن بیشتر وقت‌ها راه نجات ماست، گاهی اگر گریه نکنیم به قیمت جانمان تمام می‌شود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۷
EJofreh
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۰
damir
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۷