فقط برای سی ثانیه چشمان خود را ببندیم،
شاید کمی احساس کنیم کوری چه دردی است
و بیاندیشیم آیا ما آن طور که تصور می‌کنیم بینا هستیم؟!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۶
damir
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۷