۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۲
damir
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۱۷