وقتی ظرف می‌شویی، دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه ظرف هایی داری که بشویی، این یعنی غذایی در کار بوده، یعنی کسی را سیر کرده ای، یعنی با محبت از یکی دو نفر مراقبت کرده ای…. برایشان آشپزی کرده ای، میز چیده ای. تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند، یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۹