پزشکان همیشه احتمال زنده ماندن را زیاد ارزیابی می‌کنند، برایشان مهم نیست چند تا از این بیماران بازگشته از مرگ می‌توانند در باران برقصند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۳ سال قبل، شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۱۰