شما هرچه به ذهنتان می‌آید را به زبان می‌آورید. تمام برنامه‌هایتان را اعلام می‌کنید این درست کاری است که یک خانم واقعی انجام نمی‌دهد. شما تمام کارت‌هایتان را روی میز می‌گذارید درحالی‌که یک خانم واقعی کارت‌هایش را زیر میز قایم می‌کند
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۶
💟💟💟
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۲