وفا از بالاترین پارسایی هاست که به زندگی ما وحدت می‌بخشد، و بدون آن زندگی ما بصورت هزاران احساس ناپایدار پراکنده می‌شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۶