برای از بین بردن دیگری، یا دست کم کشتن روح او، راه‌های گوناگونی وجود دارد در سراسر دنیا پلیسی نیست که از این جور قتل‌ها سر در بیاورد.
برای این طور قتل‌ها یک کلمه کافی است فقط کافی است به موقع صراحت کلام داشته باشی یا لبخند بزنی. کسی نیست که نتوان با لبخند یا سکوت نابودش کرد… مسلما همه‌ی این قتل‌ها به کندی صورت می‌گیرند. کنوبل عزیز تا به حال فکر کرده‌اید ببینید چرا اکثریت مردم این قدر دوست دارند از قتل‌های درست و حسابی ملموس و قابل اثبات سر در بیاورند؟ خب معلوم است، چون ما قتل‌های هرروزه خودمان را نمی‌بینیم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۲
Moses
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۳۱
jhamid93
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱
s@sahar
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۵