۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۴
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۰
Moses
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۵
atena1987
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۵
s@sahar
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲