جنی و مدی، مشترکات زیادی داشتند. هر دو، برای سن‌شان، لاغر و کوچک بودند. هر دو موهای بلوند و چشمان آبی داشتند و هر دو را بیرون دروازه‌ی یتیم‌خانه رها کرده بودند، البته جنی درست بعد از تولدش، آن جا رها شده بود. اما جنی ترسو و ضعیف بود، انگار قربانی به دنیا آمده بود، فرق‌شان درست این جا مشخص می‌شد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۴