مشکل مردم این است که به قدری عاشق باورهایشان هستند که تمام الهاماتشان یا باید قطعی و جامع باشد یا هیچ. نمی‌توانند این احتمال را قبول کنند که حقیقتشان شاید فقط عنصری از حقیقت را داشته باشد. پس شاید این احتمال وجود داشته باشد که بعضی بیماری‌ها زاده ذهن باشند و از آنجایی که آدم هر چه قدر هم بدبخت شود باز هم دنبال بدبختی می‌گردد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۴
atena1987
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۱۱