حالا که اینترنت داریم دیگه نمی‌تونیم بگیم "تو هنوز هیچی ندیدی" چون همه، همه‌چیز رو تازه سن ۱۲ سالگی دیدن.