۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۷
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۴
solveig
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۸