این خروش خشمی که سر کشیش خال کردم مرا از بدی‌ها پالوده کرده و قلبم را از امید تهی. نخستین بار دلم را روی بی تفاوتی مهر آمیز دنیا گشودم و آن را برادرانه یافتم و احساس کردم که سعادتمندم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۲