عارفان مسیحی گفته‌ن عیسا رو دیده‌ن، بودایی‌ها ادعا کرده‌ن بودا رو دیده‌ن. این به تو چی می‌گه؟
می‌گه ما این قدرت رو داریم که مکاشفات عارفانه‌مون رو بیان کنیم.